קרחון אופסלה (2003) Upsala Glacier
תמונה הבאה
קרחונים צפים במימי אגם ארגנטינו (2003)
תמונה קודמת

קרחון ספגזיני (2003) Spagazini Glacier

ארגנטינה » פארק הקרחונים

בקרחון ספגזיני מבקרים במהלך השיט אל קרחון אופסלה.

אל הקרחון ניתן להגיע בסירה בלבד.
קרחון ספגזיני (2003) Spagazini Glacier