קרחון ספגזיני (2003)Spagazini Glacier
תמונה הבאה
קרחון אופסלה (2003) Upsala Glacier
תמונה קודמת

קרחונים צפים במימי אגם ארגנטינו (2003)

ארגנטינה » פארק הקרחונים

במהלך השייט אל קרחון אופסלה, עוברת הספינה במימי אגם ארגנטינו. מי האגם זרועים בקרחונים בצבעים מדהימים הצפים במים.
קרחונים צפים במימי אגם ארגנטינו (2003)