קרחון אופסלה (2003) Upsala Glacier
תמונה הבאה
לגונת נימץ (2003) Laguna Nimes
תמונה קודמת

לגונת נימץ (2003) Laguna Nimes

ארגנטינה » פארק הקרחונים

ליד העיר אל קלפטה נמצאת לגונת נימץ, המשמשת בית גידול למספר רב של מיני ציפורי מים.

בתמונה: Upland Goose.
לגונת נימץ (2003) Laguna Nimes