עמודי שלמה - פארק תמנע
תמונה הבאה
הקשת - פארק תמנע
תמונה קודמת

האגם המלאכותי - פארק תמנע

הנגב והערבה » פארק תמנע

האגם המלאכותי - פארק תמנע