עמודי שלמה
תמונה הבאה
הפטרייה - פארק תמנע
תמונה קודמת

הקשת

הנגב והערבה » פארק תמנע

הקשת, הנמצאת בפארק תמנע, הינה תצורת סלע טבעית באבן חול.
הקשת