פטגוניה - פיץ רוי (2003)
תמונה הבאה
הר טורה (2003) Cerro Torre
תמונה קודמת

קרחון טורה (2003) Glaciar Torre

ארגנטינה » פיץ רוי

קרחון טורה (2003) Glaciar Torre