מוכר תבלינים (2001)

מוכר תבלינים (2001)

מוכרי התבלינים של קטמנדו עדיין משתמשים באותם מאזניים בהן השתמשו אבותיהם לפניהם.