חדרי רפאל - נצחון הנצרות על עבודת האלילים
תמונה הבאה
תבליטי תקרה - מוזיאון וותיקן
תמונה קודמת

ציורי תיקרה

איטליה » קריית הוותיקן

מוזיאון הוותיקן הוא המקום בו מוצגים לציבור חלק קטן מאוצרות האומנות העצומים של הוותיקן ושל הכניסה הרומית קתולית. המוזיאון נוסד במאה ה-16, וכיום מבקרים בו מעל 3 מיליון מבקרים בכל שנה.
ציורי תיקרה