Trekker - Travel the world

Carmel and Northern Coast - Travel Information

עכו העתיקה

עכו העתיקה

עכו היא עיר היסטורית מוקפת חומה בה התקיים ישוב רצוף מאז התקופה הפיניקית. העיר שימשה כעיר הבירה של הממלכה הצלבנית בארץ ישראל.