באר פטריציו הקדוש - Pozzo di San Patrizio

באר פטריציו הקדוש - Pozzo di San Patrizio

ליד שפת המצוק של אורבייטו נחפרה בשנת 1527 על פי פקודת האפיפיור קלמנט ה-7 באר בסלע הגעשי בכדי לספק לעיר מים בשעת מצור. אל תחתית הבאר (בעומק יותר מ-62 מטרים) מובילים שני גרמי מדרגות לולייניים שאינם נפגשים עד לתחתית הבאר, המוארים על-ידי 72 חלונות הפונים אל פיר הבאר. גרמי המדרגות רחבים מספיק בכדי לאפשר לפרדות לרדת בהם, בכדי לסחוב את המים במעלה הקשה. המבקרים בבאר יורדים ברגל בגרם מדרגות אחד אל תחתית הבאר ועולים בשני.