The Silver Star - Europa Park - Germany

The Silver Star - Europa Park - Germany

The Silver Star - זוהי רכבת הרים מטורפת, הגבוהה מבין כל רכבות ההרים באירופה כולה. לאחר שבנייתה הושלמה, החלה לפעול באופן רישמי במרץ 2002. היא מגיעה לגובה של 73 מטרים והיא נוסעת במהירות של 126 ק"מ לשעה. הזווית המקסימלית שמגיעה אליה היא 67.5 מעלות. במתקן עצמו ישנן שלוש רכבות, כשכל אחת נושאת עליה 36 נוסעים. רכבת זו ממקומת בפארק באזור "צרפת".