Euro-Mir - אירופה פארק - גרמניה

Euro-Mir - אירופה פארק - גרמניה

רכבת הרים בה הקרונות מסתובבים כך שחלק מזמן הנסיעה הינך נוסע עם הפנים בכיוון הנסיעה, וחלק עם הגב. הרכבת מתחילה בטיפוס ספיראלי בחלל ענק חשוך, כשמוסיקה מחרישת אוזניים מתנגנת ברקע. הנסיעה עצמה מתרחשת מחוץ למבנה.