Alpine Coaster Enzian - אירופה פארק

Alpine Coaster Enzian - אירופה פארק

ברכבת אלפיין "אנזיין" יוצאים במסע העובר בתוך מערץ היהלומים הגדולה תוך פניות, עליות וירידות. למרבה השימחה, את המסע מבצעים פעמיים, תוך חליפה מהירה בנקודת ההתחלה. זוהי רכבת ההרים הראשונה שהוקמה בפארק אירופה. מגבלות: גיל - 4, גובה - 100 ס"מ.