וויסקאצ'ת הרים (2002) Mountain Viscacha

וויסקאצ'ת הרים (2002) Mountain Viscacha

אחת החיות אותן ניתן לראות מקרוב בפארק הלאומי לאוקה היא הוויסקאצ'ה, חיה הדומה לארנב, אך בעלת זנב ארוך.

חיות אלה נמצאות בפארק באופן קבוע סמוך לתחנת השומרים בכניסה לפארק, במקום בשם לאס קוובס (Las Cuevas).