עמק אזפה - ציורי קרקע (2002) Azapa Valley

עמק אזפה - ציורי קרקע (2002) Azapa Valley