מנזר סנטה קטלינה (2002)Santa Catalina Convent

מנזר סנטה קטלינה (2002)Santa Catalina Convent

מנזר סנטה קטלינה (Santa Catalina) נפתח למבקרים חיצוניים רק ב-1970 לאחר מיסתורין שארכו ארבע מאות שנה.

המנזר מהווה עיר שלמה בתוך העיר ארקיפה (Arequipa) החיצונית.

בעבר חיו במנזר 450 נזירות בבידוד מוחלט, אך הנזירות המעטות שנותרו במקום פרשו לחלק קטן מן המנזר על מנת לאפשר את הביקור בו.