בית גוברין

בית גוברין

מערכת בורות מים זו נמצאת בתל מרשה בבית גוברין.