קבר רבי יהודה הנשיא - בית שערים

קבר רבי יהודה הנשיא - בית שערים

רבי יהודה הנשיא ("רבי") נודע בהיסטוריה היהודית כחותם המשנה. פעולת חתימת המשנה היא למעשה סידור אלפי הפסיקות וההלכות שהתקיימו עד אז לשישה סדרי-משנה סגורים. הרבי היה ראש הסנהדרין, והעביר את מושב הסנהדרין אל בית שערים.

מקום קבורתו המדוייק של רבי יהודה הנשיא לא אותר בוודאות לאחר חורבנה של בית שערים, אך ממצאים רבים תומכים בסברה כי הוא נקבר במערה הידועה כמערת "שמעון וגמליאל". המערה היא מערה גדולה, שבחזיתה שלוש קשתות מרשימות. מעל פתח המערה מצוי אזור ישיבה ("מבנה הספסלים") שכנראה שימש תלמידי חכמים בימי הזיכרון לאדם הקבור במערה.

באחד מחדרי מערת הקבורה מצוי זוג קברים (של גבר ואישה) החצוב בקרקע, עובדה ההופכת את הקברים ליחודיים בכל בית שערים. קברים אלו תואמים את צוואתו של הרבי "ותהא ארוני נקובה בקרקע". כמו כן נמצאים במערה גם קבריהם של "רבי שמעון" "ורבי גמליאל", שהם שמותיו של בניו של הרבי. ממצאים אלו ואחרים תומכים בסברה כי מערה זו היא מקום קבורתו של רבי יהודה הנשיא.