קטע מחומת ברלין בכיכר פוטסדאם

קטע מחומת ברלין בכיכר פוטסדאם

קטע מחומת ברלין בכיכר פוטסדאם.