מוזיאון השטאזי - דגימות ריח של חשודים שנשמרו בארכיון לשימוש עתידי

מוזיאון השטאזי - דגימות ריח של חשודים שנשמרו בארכיון לשימוש עתידי

מוזיאון השטאזי - דגימות ריח של חשודים שנשמרו בארכיון לשימוש עתידי.