הכנסיה המארונית של הכפר הנטוש בירעם

הכנסיה המארונית של הכפר הנטוש בירעם

בתחום הגן הלאומי ברעם ניתן לראות גם כנסייה (שעדיין מתפקדת) שהיא שריד מהכפר המרוני בירעם, שננטש בשנת 1948 בהוראת צה"ל מסיבות בטחוניות.