כפר התרנגולת - Chiken Village

כפר התרנגולת - Chiken Village

כפר התרנגולת (Chicken Village) הוא כפר של בני שבט קוהו (Koho). בני הכפר מתפרנסים מעבודות יד, אך הכפר מפורסם בשל פסל התרנגולת העצום שבמרכזו.

הסיפור מספר כי אישה צעירה רצתה להתחתן מבן הכפר הסמוך, אך ראש הכפר אסר זאת עליה. לבסוף, נתן הצ'יף את הסכמתו כי תתחתן, אך רק אם תצא ליער ותביא תרנגולת. כמובן שהכלה לא מצאה תרנגולת כזו, ומתה ביער. הסיבה להקמת הפסל לא ברורה: או שמדובר במחווה לאהבת אמת או בהכרה בסמכותו של ראש הכפר.