קבר טו דוק (2001) Tu Doc Tomb

קבר טו דוק (2001) Tu Doc Tomb

קברו של הקיסר טו דוק (Tu Doc) נבנה בין השנים 1864 ל-1867.

הקבר תוכנן להרמוניה מושלמת.

המקום המדוייק בו נקבר הקיסר נשאר סודי, וראשם של כל 200 המשרתים שקברו את המלך נערף על מנת לוודא זאת.