הכפר שוודאונג - Shwedaung
בנייה קולונאילית מראשית המאה

הכפר שוודאונג - Shwedaung
בנייה קולונאילית מראשית המאה