טרקר - טיולים בארץ ובעולם

המספרים - לימוד ספרדית - מדריך טרקר

את הספר "ספרדית בשפה פשוטה" ניתן להשיג בכל חנויות הספרים ב-₪95, או באתר הוצאת מנטור במחיר מוזל של ₪75. לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון
03-5291888.

שיעורי ספרדית למתחילים

אם אתם מעוניינים בקורס ספרדית מסודר, אז המקום הטוב ביותר לקחת קורס כזה הוא המכון לידידות אמריקה בו ניתן לקחת קורסים איכותיים בספרדית לפני הנסיעה.


המספרים בספרדית

הבה נכיר את המספרים.

סזרוי 0 cero
אולנוי 1 uno אוינאסזה 11 once
דויס 2 dos דויסזה 12 doce
טארזס 3 tres טארזסזה 13 trece
קולאטטארוי 4 cuatro קטטויראסזה 14 catorce
סהינאקוי 5 cinco קהינאסזה 15 quince
סזאהיס 6 seis דהיאזסהיסזאהיס 16 dieciséis
סהיאזטזה 7 siete דיאסי +7 17 diecisiete
אויצ'וי 8 ocho דיאסי +8 18 dieciocho
נולאזבזה 9 nueve דיאסי +9 19 diecinueve
דהיאזס 10 diez וזיהנאטזה 20 veinte

שים לב כי החל מהמספר 16 הצירוף 10 ושש, הוא בעצם המספר 16, אך ו' החיבור y ההופכת ל-i (diez y seis -> dieciséis). באופן דומה נהגה גם את המספרים 21 והלאה בספרדית.

וזיהנאטזה 20 veinte וינטי+5 25 veinticinco
וזיהנאטהיאולנוי 21 veintiuno וינטי+6 26 veintiséis
וינטי+2 22 veintidós וינטי+7 27 veintisiete
וינטי+3 23 veintitrés וינטי+8 28 veintiocho
וינטי+4 24 veinticuatro וינטי+9 29 veintinueve

העשרות

טארזיהנאטטה 30 treinta
קולאטרזנאטטה 40 cuarenta
סהינאקולאזנאטטה 50 cincuenta
סזסזנאטטה 60 sesenta
סזטזנאטטה 70 setenta
אויצז'נאטטה 80 ochenta
נויבזנאטטה 90 noventa
סהיאזן 100 cien

החל משלושים והלאה, יש לקרוא כרגיל את המספרים באמצעות ו' החיבור:

טארזיהנאטטה אהי אולנוי 31 treinta y uno טארזיהנאטטה אהי דויס 32 treinta y dos

כדי לומר 100, נאמר cien, אך למספרים גדולים יותר דוגמת מאה ואחת, נהפכת cien ל-ciento ונאמר ciento uno. לעומת זאת, כדי לציין למשל מאתיים וחמש נאמר שתי מאות וחמש doscientos y cinco.

דוגמאות נוספות

100 cien 200 doscientos 500 quinientos 800 ochocientos
101 ciento uno 300 trescientos 600 seiscientos 900 novecientos
130 ciento treinta 400 cuatrocientos 700 setecientos 1000 mil
3% tres por ciento
0.5 cero coma cinco
1,000,000 millón
10,000 diez mil
1983 mil novecientos ochenta y tres
2003 dos mil y tres

בספירת מאות נבדיל בין זכרים לנקבות:

doscientos niños
doscientas niñas

אהבת את הדף על המספרים?

חיפוש באתר:
Hotelscombined.com

לאן מטיילים השבוע?

קבלו טיפים, רעיונות ועדכונים בנושא טיולים בארץ או בחו"ל:
דוא"ל: *
שם פרטי:
שם משפחה:
טיולים בארץ
טיולים בחו"ל

* הפרטיות שלך חשובה לנו. אנחנו לא נעביר ולא נמכור את הפרטים שלך.