מצודת כפרלנט - חוף הבונים

מצודת כפרלנט - חוף הבונים

לפני תחילת המסלול באזור חוף הבונים אפשר לעבור דרך מושב הבונים כדי להתרשם ממצודה עגולת מגדלים, ששמה המקורי לא ידוע, שנבנתה כנראה במאה השמינית לספירה על ידי המוסלמים, כדי להגן על קו החוף. לאחר שנכבשה המצודה על-ידי הצלבנים, שונה שמה לשם "כפרלנט".

לאחר סיום הכיבוש הצלבני, הוקם במקום כפר ערבי - כפר לאם, ולאחר מלחמת העצמאות הוקם כאן מושב הבונים.