העיר דור המקראית - חוף דור

העיר דור המקראית - חוף דור

העיר דור (או כפי שהיא נקראה בפי היוונים והרומאים דורה) היא עיר כנענית עתיקה שנזכרת עוד בתנ"ך בספר יהושע (יהושע יב, כג), ששליטה היה בצדו של יבין מלך חצור ונלחם ביהושע (יהושע יא, א,ב). כנראה שהעיר הייתה בנחלת אשר, אף שנמסרה למנשה (יהושע יז, יא; שופטים א, כז).

דור הייתה אחת מהמחוזות המנהליים של שלמה המלך (שופטים א, כז; מלכים א', ד, יא).

חפירות במקום נערכות על ידי אוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת חיפה. חלק גדול מהחפירות הן תת מימיות.