נר הלילה החופי - Oenothera drummondii Hooker

נר הלילה החופי - Oenothera drummondii Hooker