המפל הגדול (2002) Salto Grande

המפל הגדול (2002) Salto Grande

המפל הגדול מחבר בין שניים מהאגמים הגדולים בשמורה - אגם נורדנסקחולד (Lago Nordenskjold) ואגם פאהווא (Lago Pehoe).