גור ארמדילו שעיר (2003) Baby Hairy Armadillo

גור ארמדילו שעיר (2003) Baby Hairy Armadillo

הארמדילו השעיר יכול להגיע באורכו עד ל-40 ס"מ. בעת סכנה מקפל הארמדילו את רגליו וראשו כך שרק השריון נותר חשוף כלפי חוץ. עם זאת יעדיף הארמדילו להתחבא במחילה באדמה.