סליק השומר - כפר גלעדי

סליק השומר - כפר גלעדי

מסורת הסליקים של כפר גלעדי החלה עוד הרבה לפני שהוקם הסליק המרכזי של כפר גלעדי. כבר ב-1920 נחפר בחשאי על-ידי אנשי אירגון השומר סליק להסתרת כלי נשק עמוק באדמה, שידוע כיום לכן בשם "[2585 סליק השומר]". רק כשתוכנן להקים במקום שכונה חדשה נזעקו הוותיקים וגילו את מיקום הסליק. אל הסליק נחפרו מדרגות בטון, המאפשרות ירידה אליו.

כיום הביקור בסליק נעשה בתיאום מראש בלבד, ובדרך כלל הביקור בו אינו כלול בסיורים הנערכים אל הסליק המרכזי. עם זאת, סליק השומר הוא מקום אוטנטי ומיוחד, ושווה לנסות לבדוק אפשרות להגיע אליו בכל-זאת.