הפארק הלאומי לאגונה לאחה (2002)Laguna del Laja National Park

הפארק הלאומי לאגונה לאחה (2002)Laguna del Laja National Park

פני השטח הסובבים את הר-הגעש אנטוקו מתחלקים בין משטחי לאבה שחורים ויערות עבותים.