סוס באפיק נהר לאחה (2002)

סוס באפיק נהר לאחה (2002)