מפלי טרביינו (2002)Saltos del Torbellino

מפלי טרביינו (2002)Saltos del Torbellino

פני השטח הסובבים את הר-הגעש אנטוקו מתחלקים בין משטחי לאבה שחורים ויערות עבותים.