הר הגעש אנטוקו (2002) Antuco Volcano

הר הגעש אנטוקו (2002) Antuco Volcano

פני השטח הסובבים את הר-הגעש אנטוקו מתחלקים בין משטחי לאבה שחורים ויערות עבותים.