דרך המוות (2001) Death Road

דרך המוות (2001) Death Road

לא מספיק שדרך המוות תלולה ביותר, בנוסף היא גם צרה, בוצית, ומתפתלת על סף התהום, שלעיתים מגיע עד 1000 מטרים בגובהו. מתכון לאסון. ואסונות אכן קרו, ומכאן השם - דרך המוות.