טיל קרקע אוויר SA-2 - מוזיאון חיל האויר - חצרים

טיל קרקע אוויר SA-2 - מוזיאון חיל האויר - חצרים

SA-2 דווינה היא מערכת טילי קרקע-אוויר (טק"א) נייחת לגובה רב ולטווח בינוני מתוצרת רוסיה. המערכת הייתה למערכת הטק"א הנפוצה ביותר והיא נמכרה לרוב מדינות הגוש הקומוניסטי ולמדינות ערב.