קאמפו דל-סיילו (2003)Campo del Cielo

קאמפו דל-סיילו (2003)Campo del Cielo

באתר זה התרסק לפני כחמשת אלפים שנה מטאוריט גדול, ושרידיו נמצאו מפוזרים בכל האזור.

רוב החלקים של המטאוריט הועברו למוזאונים ברחבי ארגנטינה והעולם, אך החלק הגדול ביותר, שמשקלו 37 טונות, נשאר במקום. שמו של החלק שנשאר הוא "El Chaco".

מטאוריט זה הינו המטאוריט השני בגודלו בעולם.