קיר האמוניטים - מכתש רמון

קיר האמוניטים - מכתש רמון

קיר האמוניטים הוא סלע גיר בו ניתן לראות כ-30 אמוניטים (שבלולי ענק) מאובנים, שגודלם מגיע לכ-40 ס"מ כל אחד. בעבר, היו בקיר זה עשרות רבות של אמוניטים אולם אלה נשדדו על-ידי מטיילים חובבי-מאובנים.

האמוניט היה יצור ימי, שחי בעידן המזוזואיקון (שהחלה לפני 230 מיליון שנה והסתיימה לפני כ-65 מיליון שנה). האמונטים נכחדו ביחד עם הדינוזאורים בסוף אותו עידן. האמוניטים אותן ניתן לראות מאובנים בתוך קיר האמוניטים הם מסוף עידן המזוזואיקון.

האמוניט חי בים פתוח וניחן ביכולת ציפה על-ידי מילוי מים או גז בתאים שבנו את קונכייתו. לאחר מות האמוניט, התמלאו התאים בגזים והוא צף ונסחף לעבר האזור הרדוד הקרוב לחוף, וכך נאספו במקום מסוים אמוניטים רבים, כמו בקיר זה, נקברו בבוץ והפכו למאובנים.