גשר יו ביין - U Bein Bridge

גשר יו ביין - U Bein Bridge