כתובת על עמוד - נחל בניאס

כתובת על עמוד - נחל בניאס