וויסקאצ'ה (2001) Viscacha

וויסקאצ'ה (2001) Viscacha

אחד מבעלי החיים באזור הינו הוויסראצ'ה - Viscacha - שהוא ארנב בעל זנב ארוך.