סופת גשם מקומית (2001)

סופת גשם מקומית (2001)

סופות הגשם במישורים הגבוהים יכולות להיות חזקות מאד, אך עם זאת הם גם יכולות להיות מקומיות מאד - גשם חזק מאד באזור קטן, כשכל הסביבה נשארת יבשה, והשמיים כחולים.