הלאגונה הירוקה (2001)Laguna Verde

הלאגונה הירוקה (2001)Laguna Verde

ליד העיר אויוני (Uyuni) נמצא בית קברות לרכבות.

במקום נמצאים קטרים וקרונות ישנים משנת 1907 ועד שנות החמישים.