כנסיית תיאודורוס הקדוש - גן לאומי עבדת

כנסיית תיאודורוס הקדוש - גן לאומי עבדת

העיר עבדת ממוקמת על דרך הבשמים העתיקה בה עשו שימוש הנבטים, שהוליכה מהעיר פטרה ועד לעיר עזה. היער קרויה על שם המלך הנבטי עבדת ה-2, שגם בחר להיקבר בעיר.

עבדת לא פסקה מלהתקיים גם לאחר שממלכת הנבטים נפלה בידי האימפריה הרומית. העיר שגשגה עד הכיבוש הערבי במאה השביעית לספה"נ.

חלקה העיקרי של העיר עבדת התמקד באזור האקרופוליס של העיר, שצפה מגובה של כ-650 מטרים מעל פני הים אל הדרך שעברה מתחתיו. מן המבנים המפוארים שהיו במקום בתקופה הנבטית כמעט שלא שרד דבר, אך שער העיר ששוחזר מאפשר לדמיון להשלים את התמונה.