אגן הטבילה - הכנסיה הצפונית - עבדת

אגן הטבילה - הכנסיה הצפונית - עבדת

שני אגני טבילה - האחד בצורת צלב ששימש להטבלת מבוגרים, והאחר, קטן ממנו, שימש לטבילת תינוקות. אגני הטבילה נמצאים בתוך הכנסיה הצפונית שבעיר העתיקה עבדת.