תעלות המים - עין יזרעאל

תעלות המים - עין יזרעאל

עין יזרעאל הוא מעיין הנובע מתוך ניקבה תת קרקעית ליד הר הגלבוע, סמוך לעיר המקראית יזרעאל. מי המעין זורמים בתעלות בטון אל בריכת מים שבמרכזה מבנה נטוש של משאבת מים.

עין יזרעאל מוזכר בהקשר לקרב המכריע של שאול נגד הפלשתים, בספר שמואל א פרק כט: א ו?י??ק?ב??צו? פ?ל?ש??ת??ים א?ת-כ??ל-מ?ח?נ?יה?ם, א?פ?ק?ה; ו?י?ש??ר?א?ל ח?נ?ים, ב??ע?י?ן א?ש??ר ב??י?ז?ר?ע?אל.

נכון לשנת 2012, המעיין זורם (החל משנת 2009 מוזרמים אליו מים מקידוח של חברת מקורות שמימיו כבר אינם מתאימים לשתיה), והבריכה שלידו מלאה במים. בעבר היו שנים רבות בהן המעיין היה יבש, והבריכה ריקה, ומכאן גם שמו הערבי של המעין, עין אל מיתה, כלומר המעיין המת.

אזור המעין והבריכה הוכשרו לפיקניקים, והמקום שוקק חיים במהלך סוף השבוע.