מעיין מרים

מעיין מרים

מעל המעיין עומד בית תפילה ומסגד ("מקאם") נטוש בן מעל 100 שנים ששימש בי"ס לילדי המוסלמים בכפר שמעליו מינרט (מגדל) שהינו שריד לאותו מקאם. אל המעיין עצמו מוליכה נקבה חצובה באבן שראשיתה בימי בית שני, אז היה בעין כרם כפר פורח ומשגשג.