כנסיית הביקור

כנסיית הביקור

שני פסלי ברונזה של "בעלי הבית" מוצבים מעל שער הכנסיה.