כנסיית הביקור - אבן המסתור

כנסיית הביקור - אבן המסתור

באותה תקופה מלך בישראל המלך הורדוס, ששמע כי בשבט יהודה נולד המשיח. הורדוס שלח את חייליו להרוג את כל הבנים הבכורים שגילם מתחת לשנתיים בשבט יהודה, אך מלאך ירד והזהיר את אלישבע, שהתחבאה בתוך סלע שנפתח לקול תחינותיה באורך נס. בתוך הכנסיה עומדת מאחורי סורג ברזל אבן בתוכה על פי המסורת הסתתרה אלישבע. סביב האבן כתוב ביוונית "בסלע זה החביאה אלישבע את יוחנן".